Zdravie

Frigidita je čoraz častejší problém

09.04.2018

“Frigidus” čiže chladný, je výstižným opisom stavu. Hoci prichádzajú stimuly, aj dostatočná nežnosť zo...