Tag:chuť na sex

View
frigidita Zdravie

Frigidita je čoraz častejší problém mužov

“Frigidus” čiže chladný, je výstižným opisom stavu. Hoci prichádzajú stimuly, aj dostatočná nežnosť zo strany partnera, človek trpí takmer úplnou absenciou sexuálnej túžby. Týka sa frigidita aj vás alebo ...