Kontakt

Telefón: 0850 44 46 66

SÍDLO SPOLOČNOSTI


Active life Inv., s.r.o.

Smetanova 1655/7

911 01 Trenčín

Slovenská Republika

Zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro,
Vlož. č. 35016/R


IČO: 51006766

DIČ: 2120553193

IČ DPH: SK2120553193

OSTATNÉ INFORMÁCIE A DOKUMENTY

Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Odstúpenie od zmluvy

Orgány dozoru


Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01, Trenčín


Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne

Nemocničná 4, 91101, Trenčín

Kontaktný formulár